Accés al Correu

Des d’on et conectes ?


Introduir codi d’usuari i contrasenya de xarxa


Per a protegir contra l’accés no autoritzat, la seva sessió OWA expirarà automàticament després d’un període d’inactivitat. Si la seva sessió finalitza, refresqui el seu navegador i identifiqui-s’hi un altre cop.
S'ha connectat amb el Microsoft Exchange
© 2007 Microsoft Corporation. Tots els drets reservats.
El client Light ofereix menys característiques i en ocasions és més ràpid. Feu servir el client Light si teniu una connexió lenta o utilitzeu un ordinador amb una configuració de seguretat del navegador inusualment estricta. Si utilitzeu un navegador que no sigui l'Internet Explorer 6 o posterior, només podreu fer servir el client Light.